کرک سایت
دنیای آی تی و تکنولوژی

سرور رایگان ، 107 عدد سرور رایگان از چین با يوزر guest

سرور رایگان

0 891
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

سرور رایگان ، 107 عدد سرور رایگان از چین با يوزر guest البته باید چک کنید که یوزر و پسورد این سرورهای رایگان تغییر نکرده باشند

180.169.242.42:3389@DESKTOP-FP2O7A0\guest
47.101.131.194:3389@Seeyon\guest
39.106.142.86:3389@WB5932-9456\guest
39.96.61.91:3389@iZ2xsqunwx388lZ\guest
119.28.83.146:3389@172_19_0_6\guest
203.195.165.52:3389@172_16_0_6\guest
125.69.69.129:3389@WIN-F3NGVYW1EG7\guest
171.211.35.207:3389@SERVER-HOME\guest
124.204.44.120:3389@WIN-35-SERVER\guest
113.87.173.102:3389@0V3BTBBDFBGP7GS\guest
180.167.134.83:3389@DELLDEL-2OMNRMN\guest
113.111.0.253:3389@WIN-57CML5O8DU8\guest
220.179.27.168:3389@WIN-S2U507MS1GQ\guest
61.178.136.211:3389@WIN-H6VENESI2CI\guest
111.20.121.213:3389@A-201504021407\guest
101.68.82.180:3389@WIN7-1805311637\guest
129.28.146.204:3389@10_141_11_107\guest
111.75.136.119:3389@WIN-K3B55OM9G4G\guest
183.53.65.237:3389@WINDOWS-8PI4R0M\guest
123.7.51.129:3389@K3-SERVER\guest
49.71.69.96:3389@DMSERVER\guest
223.68.207.134:3389@WINDOWS-K59UOUM\guest;
118.123.42.14:3389@WIN-5J5FHVG3QU2\guest
61.160.98.110:3389@HP-PC\guest
122.14.220.26:3389@5I95W\guest
94.191.93.174:3389@172_30_0_11\guest
218.89.238.113:3389@WIN8\guest
60.212.173.156:3389@WIN-FN0QORJQ5IO\guest
180.100.217.18:3389@ECS-F47C\guest
111.75.210.149:3389@WIN-QSLQQE5BFIL\guest
112.25.208.88:3389@WIN-7MNOT72V91M\guest
119.28.32.59:3389@10_144_64_230\guest
113.77.87.142:3389@APTS01\guest;
222.218.135.248:3389@WINDOWS-NJLK151\guest
222.218.135.248:3389@WINDOWS-NJLK151\guest
218.3.213.42:3389@WIN-THN15JNE4EU\guest
218.3.213.42:3389@WIN-THN15JNE4EU\guest;
218.3.213.42:3389@WIN-THN15JNE4EU\guest
218.21.1.94:3389@WIN-3546SPDDJTO\guest
210.27.182.20:3389@GYZC\guest
116.252.39.94:3389@K3-VMCTBS\guest
111.230.171.136:3389@172_16_0_11\guest
59.58.177.170:3389@WIN-7DH5BCARN3J\guest;
59.58.177.170:3389@WIN-7DH5BCARN3J\guest;
59.58.177.170:3389@WIN-7DH5BCARN3J\guest;
61.145.3.52:3389@WIN-412BVD1M0M1\guest;
61.156.236.108:3389@COMPUTERNAME\guest;
122.224.127.186:3389@C1GQZC536GO1EOT\guest;
58.211.242.197:3389@DBSERVER\guest;
221.195.93.70:3389@WIN-LU8A6MEI2GQ\guest;
124.205.213.119:3389@DESKTOP-PRIG0BL\guest;
111.74.20.10:3389@WIN-3KKAIDO699S\guest;
113.67.228.137:3389@WIN-63AE5FJ26BF\guest;
112.2.16.110:3389@DB\guest;
125.35.30.103:3389@WIN-FMBN2HEB3K5\guest;
219.148.178.86:3389@MFL-SERVER\guest;
113.108.255.172:3389@SERVER\guest;
111.1.79.159:3389@JYE6O7O171Y4IG2\guest;
124.127.249.252:3389@CITRIX02\guest;
61.132.12.198:3389@JSSL\guest;
61.162.219.30:3389@WIN-ODV9EV5AOKM\guest;
60.211.203.110:3389@SERVER3\guest;
49.76.145.220:3389@ERP\guest;
121.18.109.254:3389@WIN-THAQ85JDOOG\guest;
222.240.152.202:3389@SONIE_SERV_210\guest;
222.240.152.202:3389@SONIE_SERV_210\guest;
124.163.228.49:3389@A-201902171011\guest;
112.64.53.53:3389@DELLR72SERVER\guest;
61.182.24.246:3389@WIN-IRIIOJB8N4T\guest;
218.245.4.18:3389@WIN-4LAIK816VT0\guest;
153.101.167.186:3389@HIK864413840\guest;
222.223.142.12:3389@WIN-UB8P0GSCKQG\guest;
120.236.12.114:3389@WIN-G06TTLKOQKB\guest;
110.53.51.13:3389@WIN-7EUNH7090JP\guest;
60.168.68.187:3389@WIN-DLNJGGNC432\guest;
183.188.7.166:3389@LENOVO-KZRV7RES\guest;
182.245.73.199:3389@HDRAS\guest;
182.245.73.199:3389@HDRAS\guest;
61.163.33.4:3389@WIN2008\guest;
117.29.168.186:3389@WIN-PLK6LVBTBI1\guest;
59.58.171.46:3389@WIN2008\guest;
59.58.171.46:3389@WIN2008\guest;
125.34.9.154:3389@USER-20170926IK\guest
118.24.155.192:3389@172_27_16_11\guest
118.24.155.192:3389@172_27_16_11\guest
125.77.88.58:3389@WINDOWS-OI44729\guest
119.28.193.179:3389@10_144_82_201\guest
180.120.39.171:3389@HANBING-OFFICE\guest
180.120.39.171:3389@HANBING-OFFICE\guest
115.236.64.238:3389@CORP\guest;
106.38.53.50:3389@WIN-NIM03TI8L7K\guest;
220.250.20.211:3389@WIN-JH4RJLJB36E\guest;
222.222.182.16:3389@WIN-RKP0165I0OB\guest;
112.15.175.110:3389@FUWUQI\guest;
59.174.93.0:3389@SEVER\guest;
114.116.4.78:3389@ECS-1183\guest;
60.31.207.53:3389@XXB-Z1-PC\guest;
113.240.156.183:3389@GLTSERVER\guest;
113.240.156.183:3389@GLTSERVER\guest;
119.4.164.76:3389@WIN-2012\guest;
61.145.181.105:3389@PC-20180516DGWL\guest;
113.81.233.11:3389@U8ERP\guest
115.159.124.52:3389@172_17_0_9\guest
101.68.215.59:3389@WIN-8VEJI2T86UO\guest

همچنین بخوانید:   مشخصات سرور لینوکسی رایگان

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.