کرک سایت
دنیای آی تی و تکنولوژی

درخواست کرک نرم افزار

نکات پیش از ارسال درخواست:

  • درخواست کرک نرم افزارهای ایرانی به هیچ وجه پذیرفته نمی شود.
  • درخواست کرک نرم افزارهایی که در ایران نماینده رسمی دارند پذیرفته نمی شود.
  • درخواست کرک نرم افزارهای مخرب یا دارای منع قانونی پذیرفته نمی شود.
  • هزینه های کرک هر نرم افزار بر اساس نوع نرم افزار است.
  • در صورت نیاز به نصب و راه اندازی نرم افزار در قسمت توضیحات بیشتر ذکر نمایید.

پس از تکمیل فرم منتظر تماس از سمت ما برای تایید درخواست و اعلام هزینه باشید.

رفع مسئولیت : این فرم برای مذاکره اولیه است و سایت ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال پذیرش نرم افزار مورد نظر شما برای کرک ندارد.