کرک سایت
دنیای آی تی و تکنولوژی

تایپ اعراب ، تنوین ، همزه ، کلیدهای میانبر تایپ نشانه ها

0 16,390
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

تایپ اعراب ، تنوین ، همزه و بسیاری از نشانه ها روی کیبورد نیست راه حل تایپ این ها کلیدهای میانبر تایپ نشانه هاست که در زیر برای شما جمع آوری کرده ایم

1.            shift  + ض  = تنوین نصب          ً
2.            shift  + ص = تنوین ضم            ٌ
3.            shift  + ث = تنوین جر             ٍ
4.            shift  + ف = ویرگول               ،
5.            shift  +غ = نقطه ویرگول         ؛
6.            shift  + ش = فتحه                َ
7.            shift  + س = ضمه               ُ
8.            shift  + ی = کسره              ِ
9.            shift  + ب = تشدید             ّ
10.          shift  + ت = ـــــــــ کــشــیدن حــروف
11.          shift  + ز = ژ
12.          shift  + ظ = ة
13.          shift  + ل = ۀ
14.          shift  + د = أ
15.          shift  + ذ = إ
16.           ئ همزه بر روی ی کلید M
17.          ء همزه کنار حروف shift  + M

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.